afp.html  
Chemistry
Electrophoresis of protein
Neoplasm marker & hormone
Plasma protein & others
Hematology Coagulation
Clinical Microscopy
BՏxǗ
2000Nx
SDI : Standard Deviation Index
Chemistry Result Mean SDI Result Mean SDI Result Mean SDI Result Mean SDI Result Mean SDI
Asparate aminotransferase ( AST ) 19.00  21.34  -1.4  94.00  96.69  -0.6  166.5  170.1  -0.5  178.7  184.0  -1.0  36.00  37.83  -1.3 
Alanine aminotransferase ( ALT ) 7.00  7.99  -0.9 34.25  36.28  -1.2  68.25  69.07  -0.3  166.3  171.4  -1.0  32.00  33.49  -1.0 
Alkaline phosphatase ( ALP ) 165.8  149.6  1.5  296.0  278.8  1.0  437.0  410.1  1.2  570.0  563.5  0.3  213.7  211.7  0.2 
Lactate dehydrogenase ( LD ) 117.8  114.3  1.1  242.2  239.1  0.5  363.0  361.9  0.1  379.0  379.8  -0.1  152.3  153.0  -0.1 
-glutamyl transpeptidase 35.00  33.25  1.2  127.0  128.7  -0.4  222.5  223.3  -0.1  172.3  176.3  -0.7  55.00  56.00  -0.4 
Choline esterase 241.0  242.9  -0.2  233.0  235.2  -0.2  226.0  228.4  -0.2  280.0  281.9  -0.1  216.0  214.7  0.1 
Amylase 174.2  172.6  0.2  308.5  307.1  0.1  446.0  444.0  0.1  288.7  291.3  -0.1  111.3  113.0  -0.2 
Creatine phosphokinase ( CK ) 48.75  46.55  0.6  234.0  238.4  -0.2  468.8  446.7  0.7  672.0  654.8  0.7  248.7  248.2  0.0 
Leucine aminopeptidase 110.20  65.60  1.2  196.50  116.90  1.1  282.50  168.00  1.1  160.7  94.1  1.2  122.00  70.90  1.2 
Protein, Total 5.81  5.88  -0.6  6.37  6.45  -0.7  6.94  7.03  -0.6  8.19  8.34 -0.9  6.17  6.30  -1.1 
Albumin                              
Glucose 94.5  96.67  -0.8  194.5  199.90  -1.1  297.5  303.10  -0.8  291.7  303.40  -1.9  93.0  96.33  -1.5 
Urea nitrogen 13.40  14.71  -2.8** 31.40  32.82  -1.8  49.18  50.77  -1.2  48.27  49.53  -1.0  15.50  16.61  -2.2**
Creatinine 0.89  0.94  -0.7  3.24  3.35  -0.9  5.60  5.73  -0.8  5.82  5.97  -1.0  0.82  0.88  -0.8 
Uric acid 3.02  3.57  -5.7** 6.41  6.96  -2.9** 9.89  10.32  -1.6  9.30  9.82  -2.2** 3.00  3.61  -5.7**
Bilirubin, Total 0.70  0.73  -0.6  1.95  2.09  -1.6  3.20  3.44  -1.8  2.20  2.39  -1.6  0.60  0.62  -0.4 
Bilirubin, Direct 0.40  0.30  1.3  1.18  0.99  1.5  1.80  1.65  0.8  1.10  0.76  1.3  0.30  0.24  0.6 
Cholesterol, Total 169.0  170.3  -0.3  129.3  129.1  0.1  200.0  202.9  -0.6             
High density lipoprotein cholesterol (HDL-C) 39.93 42.34  -0.9  30.63  32.06  -0.7  80.03  80.29  -0.1             
Low density lipoprotein cholesterol (LDL-C) 84.00  90.47  -0.5  61.00  66.03  -0.5  96.67  101.22  -0.9             
Triglyceride 82.00  83.08  -0.4  62.33  62.78  -0.2  65.33  65.12  0.1             
phospholipid 199.7 204.1  -0.7  155.3  157.0  -0.3  228.3  233.9  -0.7             
Free fatty acid 1.07  1.04  0.5  0.78  0.78  0.0  0.56  0.54  0.5             
Calcium 8.08  8.15  -0.3  9.28  9.50  -0.9  10.58  10.82  -0.8  13.90  13.78  0.3  9.17  9.09  0.3
Inorganic phosphorus ( IP ) 3.10  3.13  -0.4  6.13  6.10  0.2  9.13  9.02  0.5  8.83  8.76  0.3  3.80  3.81  -0.1 
Sodium 121.3  119.9  0.8  136.4  136.3  0.1  153.1  152.6  0.3  148.4  148.7  -0.2  135.8  135.2  0.4 
Potassium 3.74  3.68  0.8  5.01  4.98  0.3  6.32  6.30  0.2  6.13  6.13 0.0  4.34  4.32  0.3 
Chloride 85.55  85.93  -0.2  97.25  98.95  -0.9  110.20  111.90  -0.9  111.80  114.10  -1.1  98.50  99.28  -0.5 
Magnesium 1.66  1.78  -0.9  1.90  2.03  -0.9  2.16  2.29  -0.9  4.36  4.37  0.0  2.11  2.07  0.3 
Iron 77.48  75.88  0.5  89.70  90.39  -0.2  102.70  104.40  -0.4< {+4{+4$.. {+4{+4FINDER DAT"{+4{+4%cpep.hhtmlPEP~1 HTM M_3^3 free-0t3.htmlREE-T~1HTM J`3^3JJ301~1 HTM02.html xx`TEXTMOSS׊ҿ;202~1 HTM03.html xx`TEXTMOSS@^ix^i13~1 HTM04.html xx`TEXTMOSS"vnd.ms-excel.numberformat:0.0_ ">-0.2 
Glycohemoglobin                              
Hemoglobin A1c ( HbA1c )                              
Sialic acid                 cpep.html  
12Nx QQCmAbZCxǗbpep̌ʉ

yʂ̉߁z
@̃T[xCCpepA-1̕񍐒l-2.14SDI߂ɘɂ‚ĉ͂, ̃Rg[ĺCx1(l1.25ng/ml, ͈1.0〜1.5ng/ml)1.17ng/mlClɃx2(l6.15ng/ml, ͈4.9〜7.4ng/ml)6.03ng/mlCx3(l16.0ng/ml, ͈13.0〜19.0ng/ml)16.91ng/mlƃ[J[l}10ȓ̊Ǘɂ͂Ă͖Ɣfĕ񍐂BƂāCx1̑܂ޑOQOԂ̂bu7.37ƃocLl̍Č̒ቺώ@ꂽBCpep̑@̓XebvyfƉu@ŖƉu̓VOCh̔Ȑ߁AWȐ̂Ă͂߂ɂRpĂB̂ߋ͂ȃVOiʂ̕ωlɉe^Oꂽ̐@ꂽB

y̑΍z
@̑΍Ƃăx1̕ϓW5ȓɎ܂悤ǗAϓꍇ͋@̐sAēxLu[Vđ{B

iӁ@R@Lj


N=RIGHT VALIGN=BOTTOM BGCOLOR="#99CCFF">10.62
1.5 8.4 ` 12.8
C-08 10.6 12.02 -1.7                
PO2                              
Electrophoresis of protein                              
ALB 64.20  64.40  -0.2  47.30  47.45  -0.2                   
A1-G 2.90  2.90  0.0  6.00  5.84  0.4                   
A2-G 9.20  9.37  -0.4  14.30  14.32  0.0                   
-G 9.70  9.58  0.2  8.40  8.50  -0.1       
-G 14.00  13.79  0.3  24.00  23.71 0.2                   
Neoplasm marker & hormone                              
Thyroid stimulating hormone ( TSH ) 26.55  20.18  2.4** 0.74  0.59gh.htmlRxxTEXTMOSS薻)H~1 HTMquiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> gh.html  
23CmAbZCSRg[T[xC
GH
yʂ̉߁z
@̃T[xCGHA-1SDI -2.422, A-2SDI -1.890 , A-3SDI -1.922ƑSĂ̎Œ߂ɊOꂽBO20Ԃ̃Rg[lϓ݂, x1ŕϒl2.29ng/mlAW΍0.14AϓW6.17il2.50ng/ml, Ǘ͈2.0`3.0ng/mljAx2ŕϒl5.70ng/mlAW΍0.32AϓW5.66il6.35ng/ml, Ǘ͈5.1`7.6ng/mlj, x3ŕϒl19.9ng/mlAW΍1.12AϓW5.62il21.5ng/ml, Ǘ͈17`26ng/mljƑSĒ߂ɐڂĂB́Cn덷ŃLu[VɌux߂ɐݒ肳CRg[߂ɑ肳ĂB̕ϓƂCēxLu[VɌʂ񍐂߂łB
y̑΍z
1. Rg[l̊ǗǗlݒ肵B
2. Lu[V̌uxɂ\ӂB
3. mYtB^[̌CC򓙂̃eiXB@@@@@
iӁ@RLj

IGN=BOTTOM BGCOLOR="#99CCFF">C-12
2.05  1.2                   
Human chorionic gonadotropin ( hCG )                              
Cortisol                              
Ferritin 1391  1283.7  0.6             
Transferrin                              
Insurin 14.3  14.02  0.1  55.7  55.66  0.0                   
C-Peptide      
24CmAbZCSRg[T[xC
 • AFP
 • yʂ̉߁z
  @A-1A-3SDIꂼ0.480.06Ƃقڕϒlɋ߂lBAZxA-2ɂ‚ĂSDI 2.57̕]󂯂BpRg[(L, M,H)у}`Rg[(MC-1, MC-2)ɂT[xC{܂ł̂VԂ̓xǗCV2.25`6.04%ŔrIǍDAA-2ɋߎZxłMC-2ɂ‚ĂCV3.16ƗǍDłB̂悤ɒZx̃T[xĈ݂傫OꂽƂɂ‚ẮA_덷̔֗^Ă̂ƍlAڂ̌˂~߂邱Ƃ͂łȂB

  y̑΍z
  @͓xǗы@탁eiXɋ邱ƂŁA_덷̔ŏɗ߂悤w߂B

  iӁ@R@bj

  GN=RIGHT VALIGN=BOTTOM BGCOLOR="#99CCFF">2.7 2.74 -0.4 2.3 ` 3.2 48.02 0.1  5  4.96  0.1                    CA19-9 248  254.7  -0.1  24  27.3  -0.5                    CA125                               2-Microglobulin 6.68  6.14 0.6  1.48  1.54  -0.3                    Plasma protein & others                               Immunoglobulin G ( IgG )                                                   Immunoglobulin M ( IgM )                               Immunoglobulin E ( IgE ) 674  1053.3  -2.8** 198  233.7  -1.2                gh.html  
  25󥤥Υå񥳥ȥ륵٥
  • GHˤĤ
  ڷ̤β

  Υ٥SE TƥTOSOH HGHä6ߤǤĴʿѡCVˤɾǻA-3GH14.4 ng/ml, SDI -2.067ˤϤ줿¬12֤Υȥ¬ưߤ, ٥1ʿ3.07 ng/mlɸк0.13 ng/ml ư4.233.3 ng/ml ϰϡ͡10%2.973.63 ng/ml, ٥2ʿ9.15 ng/ml ɸк0.32 ng/mlư3.509.8 ng/ml , ϰϡ͡10%8.8210.78 ng/ml, ٥3ʿ29.58 ng/ml ɸк1.01 ng/ml ư3.4131.0 ng/ml, ϰϡ͡10%27.934.1 ng/mlˤưϴϰܤƤ󥳥ȥͤǤΥȥɸݤȤ٥֥졼󤻤˷̤𤷤Ǥ롣

  ںк

  1. ƥȥ¬ͤΥȥɡեȸݤΥåԤƥ֥졼Ԥ褦ˤ롣
  2. GHɸʤʤΤǡ˥᡼ɸ¬Ԥɸɽͤǧ롣
  3. ޤ٤ѻΥե륿θ򴹡饤Υƥʥ󥹤򶯲롣
  (ʸա껳)
   TEXTMOSScgrcgrALCI~1 HTMchole.html TEXTMOSScf߸cfHOLE~1 HTMdif.html TEXTMOSS슭슭IF~1 HTMdif_o.html TEXTMOSS@þӷþIF_O~1 HTMhcg.html;TEXTMOSS^`br t 50000d$$Ifc֞b# H!\8Z064 ca  " $ & ( * , . dd^ & Fd 012P. A!"#$%S iF@F jn $1$a$$CJKHOJQJ_HmH nHsH tHA@ k=0000L@ eN* "&. &Dt.^ . .numberformat:0.00_ ">      2-Microglobulin                               Hematology                               Leukocyte Count                               Erythrocyte Count                               Hemoglobin 10.80  10.70  0.7                          Hematocrit                               Platelet Count                               CELL ID/FLOW DIFF                               Coagulation                               Prothrombin time ( PT ) 12.50  11.52  1.2  38.20  29.24  1.2                    : P/C Ratio                               : INR 1.03  1.00  0.4  3.59  3.48  0.2                  Fibrinogen 323.0  284.0  1.6  262.0  255.4  0.4                   
  XV 2001.3.12